FNP – instrukcja do umowy

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

  • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

  • uzupełnia umowę
  • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
  • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przynosi 3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy do BOB w celu naniesienia podpisu dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora ds. naukowych (upoważnienie ZPR-015-0-158/2016)

Biuro Obsługi Badań zawozi umowę do FNP.

 

Posted in Wiadomości.