FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 6 czerwca 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  •     wysoki poziom naukowy,
  •     odkrywczość założeń i waga wyników,
  •     oryginalność ujęcia,
  •     integralność tematyki i formy,
  •     interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej.

 

Strona internetowa konkursu Monografie

Posted in Wiadomości.