Wzór umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców wzory umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Poniższe załączniki mają zastosowanie dla poszczególnych rodzajów Wnioskodawców, którzy otrzymali decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (począwszy od naboru na rok 2018):

  1. Załącznik nr 1 – Umowa podstawowa dla Wnioskodawców, którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166);
  2. Załącznik nr 2  – Umowa podstawowa dla grupy podmiotów realizujących zadanie, którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018  r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

Uwaga! Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy dla grupy podmiotów, Wykonawca oraz podmioty w imieniu, których Wykonawca zawiera umowę, określają warunki realizacji i finansowania zadań w odrębnej umowie, która zapewni zachowanie przez jej strony postanowień § 3 ust. 6 i 7 umowy zawartej z MNiSW.

Pliki do pobrania

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wzor-umow-o-realizacje-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke_20180328.html

Posted in Wiadomości.