HUB migracyjny i PBN 2.0

Szanowni Państwo,

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przekazał informację o wydłużeniu terminu pracy w Hubie Migracyjnym do 28 kwietnia. Poniżej komunikat:

Hub Migracyjny PBN – nowy termin

Ze względu przesunięcie terminu wprowadzania danych do systemu POL-on, termin na pracę w narzędziu Hub Migracyjny zostaje wydłużony do 28 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Hub Migracyjny nie będzie już dostępny.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję związaną z użytkowaniem Huba oraz Modułu Sprawozdawczego.

Uprzejmie informujemy, że aby uzyskać dostęp do Huba, należy zdobyć rolę Importer Publikacji – Uniwersytet Warszawski. Rolę taką może nadać pan Rafał Jezierski, Specjalista w Biurze Rektoratu UW. Taką rolę powinny posiadać osoby zajmujące się Modułem Sprawozdawczym w Państwa Jednostce, osoby nie posiadające uprawnień do Modułu Sprawozdawczego nie będą miały możliwości naniesienia poprawek wskazanych w Hubie.

HUB to tylko narzędzie, które pokazuje publikacje do poprawki i zadziała jak most między aktualnym PBN a PBN 2.0. Po 28 kwietnia most zostanie zdjęty i jeśli nie zdąży  się poprawić prac z brakami, trzeba będzie ręcznie wpisać publikację do PBN 2.0.

Wyłączenie systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

Po 28 kwietnia nastąpi wyłączenie systemu PBN (Moduł Sprawozdawczy, PBN 2.0 read only) na około tydzień. W tym czasie nie będzie możliwości pracy w żadnym z elementów ekosystemu PBN. Z dniem 29 kwietnia swoją prace kończy Moduł Sprawozdawczy PBN.

Wdrożenie produkcyjne systemu PBN 2.0

Wyłączenie systemu związane jest z planowanym wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej. System PBN 2.0 zostanie udostępniony w zakresie dodawania i edycji publikacji do repozytorium. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami publikacje w PBN MS, oznaczone jako afiliowane do instytucji zostaną zmigrowane do PBN 2.0 i przemianowane jako oświadczone do podmiotu. Tym samym dla podmiotów zostaną utworzone Profile Instytucji, zawierające publikacje przeniesione z PBN MS. Pozostałe Funkcjonalności Profilu Instytucji (np. masowe dodawanie publikacji) będą udostępniane etapami po udostępnieniu systemu PBN 2.0.

Publikacje, w których zgodnie z rozporządzeniem o POL-on należy wprowadzić DOI lub URL, a w których nie wprowadzono tych informacji,  oraz monografie, w których dodatkowo brakuje numeru ISBN (zgodnie z rozporządzeniem jest on wymagany dla publikacji typu ‚monografia’) nie będą  przeniesione do PBN 2.0. Są to błędy, które bezwzględnie należy poprawić jeśli publikacja ma zostać zmigrowana do PBN 2.0.

Brak działań w Hubie Migracyjnym

Przypominamy, iż w przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym, a także nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu (co jest możliwe za pośrednictwem zespołu Helpdesk), spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0. Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.

Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/pbn-2-0-i-hub-migracyjny-pbn-informacje-organizacyjne/

Posted in Wiadomości.