III edycja konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Konkurs został ogłoszony przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Antoniego Różalskiego i dotyczy prac z zakresu nauk humanistycznych.

Jakie warunki musi spełnić praca

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej sekretarz bądź członek rodziny albo osoba bliska tych osób, nie może zostać zgłoszona (skład Kapituły konkursu dostępny jest na stronie www.nagrodakotarbinskiego.um.lodz.pl).

Kto może zgłaszać prace do konkursu

  • uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni;
  • instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Do kiedy i gdzie zgłaszać prace

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Regulamin oraz więcej informacji o konkursie są dostępne na stronie: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Posted in Wiadomości.