Informacja dot. stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 20 maja 2020 r. 

Prosimy NIE przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

 

Więcej informacji: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

Posted in Wiadomości.