Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

NCN informuje, że w celu ułatwienia wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SktytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Powyższe ułatwienie należy traktować jako uprawnienie, a nie obowiązek. Wypełnienie obowiązków umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej (np. złożenie raportu rocznego czy końcowego w formie papierowej) będzie w pełni uznawane przez Centrum.

Centrum zachęca jednak do przesyłania wszelkiej korespondencji w formie elektronicznej.

Pismo Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki.


Jednocześnie przypominamy, że:

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-20-komunikat-przesylanie-dokumentow-do-ncn

Posted in Wiadomości.