Informacje dot. szkół doktorskich dla kierowników grantów PRELUDIUM BIS

Mając na celu sprawną współpracę w realizacji grantu PRELUDIUM BIS przekazuję informacje dotyczące szkół doktorskich UW, które mogą okazać się przydatne w trakcie składania wniosku, a także w okresie realizacji projektu.

  1. Kształcenie w szkołach doktorskich UW trwa 48 miesięcy i rozpoczyna się 1 października. Długość projektu PRELUDIUM BIS powinna być zbieżna z tym okresem.
  2. Rekrutacja do Państwa grantu i rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywać się będzie jednocześnie – poprzez tzw. konkurs wspólny. W celu jego zorganizowania należy skontaktować się ze szkołą doktorską, by dyrektor szkoły mógł wyrazić zgodę na taki tryb rekrutacji. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z zasadami NCN.
  3. Doktorant, pracujący w projekcie, otrzymuje jedno stypendium (wypłacane ze środków projektu). Kwota wpisana w projekt zawiera także składki na ubezpieczenie społeczne (zarówno pracodawcy, jak i „pracownika”). Oznacza to, że doktorant otrzyma netto ok. 30% mniej środków niż zostało to zapisane w budżecie.
  4. Zgodnie z obecnymi przepisami UW promotorem doktoranta może być osoba, posiadająca stopień doktora habilitowanego oraz ma pod swoją opieką nie więcej niż 5-6 doktorantów (do tej liczby zaliczani są doktoranci szkół doktorskich oraz tzw. „starzy doktoranci” z otwartym przewodem lub postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora oraz osoby realizujące doktorat w trybie eksternistycznym). Pozostałe kryteria, które powinien spełnić promotor określa uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 roku .
  5. Szczegółowe informacje dot. szkół doktorskich UW są dostępne na stronie: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/

W razie pytań, zapraszam do kontaktu

Maria Golińska-Wapińska

koordynator ds. szkół doktorskich

maria.golinska@uw.edu.pl

Posted in Wiadomości.