Instrukcje przygotowania wniosków OPUS 15, PRELUDIUM 15, Miniatura 2

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie MINIATURA 2

  • MINIATURA 2 – konkurs na działanie naukowe
  • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Posted in Wiadomości.