Instrukcje przygotowania wniosków Sonata, Harmonia, Maestro i Miniatura

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
– 15 września w BOB
– 22 września w NCN

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.:

  • SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

  • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe – nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 roku

 

Źródło: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Posted in Wiadomości.