Interpretacja dotycząca stypendiów w projektach NCN

W związku ze zmianami dotyczącymi nowego modelu kształcenia doktorantów wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawiamy informację dyrektora NCN o interpretacji dotychczasowych przepisów związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów naukowych NCN dla wykonawców projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-24-informacja-stypendia-w-projektach-ncn

Posted in Wiadomości.