Inwestycje aparaturowe, budowlane, LAN

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW upływa 18 sierpnia br. (celem uzyskania podpisów Kwestora i Rektora na części A).

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej na rok 2018 (zakup wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej, rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki, inwestycje budowlane).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693) oraz na stronie internetowej Ministerstwa – http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-zblizajacym-sie-terminie-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2018-rok.html

Duża infrastruktura badawcza – aparatura o wartości jednostkowej przekraczającej:

  • 150 000 zł –  w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
  • 500 000 –  w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW upływa 18 sierpnia br. (celem uzyskania podpisów Kwestora i Rektora na części A).

Wniosek składany w BOB UW to:

  • część A wniosku („wersja dla Ministerstwa” – 1 str.) z pieczęcią podstawowej jednostki organizacyjnej UW oraz pieczęcią i podpisem kierownika jednostki (Dziekana/Dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej UW),
  • wydrukowany wniosek w wersji roboczej z podpisem i pieczęcią Pełnomocnika Kwestora pod częścią wniosku dot. planowanych nakładów oraz źródeł finansowania inwestycji.

 

Termin składania wniosków w MNiSW (czyli wysłania wniosku w systemie OSF i dostarczenia części A wniosku w wersji papierowej do MNiSW) upływa 31 sierpnia br.

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-zblizajacym-sie-terminie-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2018-rok.html

Posted in Wiadomości.