Komunikat MNiSW w sprawie składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej

KOMUNIKAT

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154) ogłasza się, że termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

  • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności

–  upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/upublicznienie-osiagniec-zgloszonych-w-procesie-kategoryzacji.html

Posted in Wiadomości.