Komunikat Ministra o ustanowieniu programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września 2020 r. podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków.

  • Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.
  • Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow

Posted in Wiadomości.