Konkurs NCBR na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Ogłoszenie Konkursu nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa:

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2018 r. ogłasza Konkurs Nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 23.07.2018 r. do 10.09.2018 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 9/2018 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobrEwentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 9/2018 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 9/2018 należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl  
Pliki do pobrania: 
  1. Regulamin Konkursu Nr 9/2018.
  2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 9/2018 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
  3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu:

Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego

Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

  1. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.
  2. Procedura aplikacyjna.
  3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

 

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty—obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,6392,ogloszenie-konkursu-nr-92018-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-na-rzecz-obronnosci-i-bezpiecz.html

Posted in Wiadomości.