Konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9.

Termin składania wniosków w BOB – 8 września, w NCN – 15 września

O 270 mln złotych na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową mogą starać się naukowcy ze stopniem doktora oraz najbardziej doświadczeni badacze w konkursach Narodowego Centrum Nauki. 14 czerwca Centrum ogłosiło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9.

Nowością w ogłoszonych dziś konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. W konkursach SONATA i SONATA BIS może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. W naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO rozmowa odbywa się obligatoryjnie po angielsku. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom. – Informuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

  • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie OSF w późniejszym terminie.

Czytaj więcej…

Posted in Wiadomości.