List dyrektora NCN ws. „drapieżnych czasopism” (predatory journals)

W trosce o ciągłe podnoszenie jakości badań finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zjawisko „drapieżnych czasopism”, tzw. predatory journals, czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw. otwartym dostępie (open access), często oferują swe usługi po wygórowanych cenach, z krótkim procesem publikacyjnym.

Więcej informacji na temat tego rodzaju czasopism można znaleźć w załączonym poniżej liście dyrektora NCN, skierowanym do wszystkich kierowników projektów i staży doktorskich obecnie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals

Posted in Wiadomości.