Mikrogranty IDUB uruchomione

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację zadania oraz potwierdzeniem wkładu własnego jednostki. Dotyczy on organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych.

Szczegółowe zasady wnioskowania i formularz wniosku są dostępne na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

IDUB - granty wewnętrzne

IDUB – granty wewnętrzne

Posted in Wiadomości.