MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Ogłaszamy drugą edycję tzw. „małych grantów”.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku do NCN w konkursie Miniatura (1 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW.
Pobrane z systemu OSF wniosek oraz oświadczenie w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Pliki zostaną podpisane podpisem elektronicznym przez Rektora
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna wniosku oraz oświadczenia zostaną przesłaną przez BOB do kierownika projektu i do Sekcji Obsługi Badań Jednostki

Uprzejmie przypominamy o konieczności załączenia obu plików w systemie osf (należy wejść na stronę https://osf.opi.org.pl/ i w panelu „ELEKTRONICZNA WYSYŁKA” wczytać pliki, a następnie kliknąć „WYŚLIJ DO NCN”).

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/node/3979

Posted in Wiadomości.