MNiSW – Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia szczegółowe informacje w sprawie terminów naborów wniosków do strumieni finansowania nauki, ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki:

 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – zgodnie z dotychczasowymi przepisami wniosek był składany w terminie od 1 do 31 października. W nowej ustawie nie przewiduje się wymogu składania wniosku o przyznanie ww. środków – jej wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. spowoduje, że nabór wniosków o przyznanie ww. środków nie zostanie uruchomiony;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na zapewnienie dostępu do informacji naukowej – postępowania wszczęte wnioskami złożonymi do 15 września 2018 r. i nierozpatrzonymi do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – do dnia 31 grudnia 2018 r. wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone, dlatego też – z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosku przez zespół specjalistyczny – wniosek powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej;
 • Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • Wniosek „Granty na granty: promocja jakości II” – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wnioski o finansowanie projektu w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 • Wnioski na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej – złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wnioski na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo – badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą – złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wnioski na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą – złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wniosek do konkursu w ramach programu pod nazwą „DIALOG” – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Posted in Wiadomości.