Możliwość pobierania potwierdzeń złożenia wniosku w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona funkcja pobierania potwierdzeń złożenia wniosków oraz pozostałych załączników wymaganych we wnioskach składanych w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. W celu pobrania potwierdzenia złożenia wniosku nie jest wymagane dodanie plików w zakładce: Załączniki.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności, wniosek należy zablokować, używając przycisku: Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku. Potwierdzenia złożenia wniosku dostępne są do pobrania w sekcji Elektroniczna wysyłka wniosku.

Z powodu prac technicznych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji możliwość dodania podpisanych załączników oraz wysyłki wniosków do NCN będzie możliwa w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że instrukcje przygotowywania wniosków w aktualnie otwartych konkursach zostały uzupełnione o szczegółowe informacje dotyczące generowania potwierdzeń, dodawania załączników oraz wysyłki wniosku.

Posted in Wiadomości.