NABÓR EKSPERTÓW do współpracy z Centrum Oceny Skutków Regulacji Uniwersytetu Warszawskiego

Działające na Wydziale Prawa i Administracji Centrum Oceny Skutków Regulacji (https://cosr.wpia.uw.edu.pl/), finansowane w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”
MEiN na kwotę 1.723.965,00 zł, ogłasza nabór pracowników naukowych/pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pracach interdyscyplinarnych grup eksperckich.

 

 

 

Posted in Wiadomości.