Nabór wniosków w I konkursie w ramach programu strategicznego: „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Nabór wniosków w I konkursie w ramach programu strategicznego: „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Informujemy o aktualizacji/doprecyzowaniu zapisów Regulaminu I konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej bieżącą wersją regulaminu (w dokumencie wyszczególniono zmiany w stosunku do pierwotnej wersji dokumentu).

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl Równocześnie informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków. Nabór prowadzony będzie od 14 sierpnia do 29 września 2017 r.

(poprzednio do 12 września 2017 r.) do godziny 16:00.

Posted in Wiadomości.