NCBR – konkurs na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs Nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków dla Rundy 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, w dniach od 06.06.2019 r., od godz. 9.00 do 22.07.2019 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl

Zgodnie z zasadami konkursu uczelnia  może złożyć tylko jeden wniosek na dany temat konkursowy. Tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Nr 10/2019. https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Obronnosc/01_19/2019/10_19/Regulamin_Konkursu_nr_10_2019.docx.pdf

Zamiar złożenia wniosku należy zgłosić w Biurze Obsługi Badań (Aldona Zaręba, tel. 22 55 20 368).

Jeżeli na dany temat zostanie zgłoszony więcej niż jeden wniosek, to władze rektorskie podejmą decyzję, który wniosek zostanie złożony w NCBR.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019 dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr.

Posted in Wiadomości.