NCN – Komunikat ws. terminu złożenia raportów rocznych i końcowych

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Narodowym Centrum Nauki do 31 marca 2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy.

W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:

  • raporty roczne nie później niż 30 kwietnia 2020 r.
  • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-raporty-roczne-i-koncowe

Posted in Wiadomości.