NCN – ogłoszenie konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10

Termin składania wniosków: 10 września w BOB, 17 września w NCN

Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

 • SONATA BIS 8 – Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.
  Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 120 mln zł.

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8

 • HARMONIA 10 – Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania
  w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
  w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
  przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć:
  – 500 000 zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
  – 1 000 000 zł dla projektów trwających 24 miesiące;
  – 1 500 000 zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
  Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 40 mln zł.

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10

 • MAESTRO 10 – Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.
  Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro 40 mln zł.

Więcej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro10

Posted in Wiadomości.