NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

W odpowiedzi na spływające ze środowiska naukowego postulaty, Narodowe Centrum Nauki podjęło decyzję o ujednoliceniu części zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. Prezentujemy szczegółowe objaśnienie wprowadzanych udogodnień.

Jednostki realizujące projekty NCN otrzymają od Centrum za pośrednictwem skrzynek ePUAP lub tradycyjnej poczty pisma wyjaśniające zakres i warunki możliwych zmian. Kierownicy projektów zostaną o nich również powiadomieni, za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

Wprowadzanie zmian w realizacji projektów w trybie przewidzianym pismem jest możliwe od 1 lutego 2018 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo

Posted in Wiadomości.