NCN – wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

17 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech konkursów grantowych, cieszących się szczególną popularnością wśród naukowców: OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14. Finansowanie otrzyma 117 projektów zgłoszonych przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach trzech rozstrzygniętych właśnie konkursów NCN sfinansuje 117 projektów kierowanych przez pracowników UW:

  • 60 z konkursu OPUS,
  • 29 z PRELUDIUM i
  • 28 z SONATY.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów OPUS 16, Preludium 16, Sonata 14 uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektu przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania, dostępna do wygenerowania przez kierownika projektu z systemu OSF.

Elektroniczną wersję umowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES  przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu.

  • Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić poprzez Dział Wsparcia Informatycznego UW. Informację na temat procedury zakupu znajdą Państwo TUTAJ
 
  1. Podpisaną przez kierownika projektu elektronicznym podpisem wersję umowy WYGENEROWANĄ z systemu OSF (nie skan!) w formacie pdf kierownik projektu przesyła do BOB (każdy adres e-mail pracowników BOB jest prawidłowy – patrz: KONTAKT ),
  2. Należy również przesłać do BOB 1 egz. wydruku papierowej wersji umowy z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.
  3. Następnie BOB przekazuje dokument elektroniczny do podpisu PAdES prorektorowi
  4. Po uzyskaniu kompletu podpisów BOB przesyła dokument do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.

Lista rankingowa dla trzech konkursów dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki. – https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-17-wyniki-opus-16-preludium-16-sonata-14

Posted in Wiadomości.
Skip to content