Nowe konkursy w ramach NPRH – Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Dziedzictwo narodowe

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do konkursów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Dziedzictwo narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Wnioski do NPRH składają Państwo do BOB do dnia 22 października 2018 roku:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl lub marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

oraz

wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

 

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

Termin składania wniosków do MNiSW – 9 listopada. (24.10.2018 – Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

 

Odnośniki

Źródło:  http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

Posted in Wiadomości.