Ogłoszenie programu DIALOG

dialog

 

 

 

Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  •     „Doskonałość naukowa”
  •     „Nauk dla innowacyjności”
  •     „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet: 20 mln zł/rok.
Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Posted in Wiadomości.