Otwarty nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Wnioski należy składać do MNiSW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. – decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP albo data wpływu na wyżej wskazany adres email

W związku z wymogiem, o którym mowa w ust. 3 komunikatu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało tłumaczenie na język angielski wzoru wniosku o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Tłumaczenie wniosku jest dostępne poniżej.

Informacji w sprawie otwartego naboru wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej udziela pracownik Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marta Tarnogrodzka (tel.: 22 52 92 312, email: marta.tarnogrodzka@nauka.gov.pl).

Pliki do pobrania

 

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-12-kwietnia-2018-r-o-otwartym-naborze-wnioskow-o-wpisanie-przedsiewziecia-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-drogowa-infrastruktury-badawczej.html

Posted in Wiadomości.