Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas do nas 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany ocenie merytorycznej. Dziś prezentujemy broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych według 6 obszarów

Opublikowana w styczniu 2020 r. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, tj.:

  • nauki techniczne i energetyka (14 projektów);
  • nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);
  • nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);
  • nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);
  • nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)
  • cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/polska-mapa-infrastruktury-badawczej–70-najlepszych-infrastruktur-w-jednej-broszurze

Posted in Wiadomości.