Praca administracji UW

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zarządzeniami i przepisami biura i jednostki administracji centralnej oraz wydziałowej mogą pracować w zmienionym trybie.

Kierownicy biur i jednostek administracji centralnej, a także dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą:

  • wprowadzić dyżurowy system pracy biur i działów administracji,
  • wyrazić zgodę na pracę zdalną pracowników,
  • wprowadzić elastyczne/skrócone godziny pracy biur i działów admisnitracji.

W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Osoby, które chcą skontaktować się z biurem/jednostką administracji centralnej lub wydziałowej w celu załatwienia sprawy, proszone są kontakt telefoniczny lub mailowy oraz śledzenie komunikatów na stronie głównej UW oraz na stronie poszczególnych jednostek.

Na stronie opublikowany zostanie wkrótce informacja na temat trybu pracy poszczególnych biur administracji centralnej.

Praca administracji UW

Posted in Wiadomości.