Prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało prace nad nowelizacją ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To kolejny etap wprowadzonych już w latach 2016-2020 licznych zmian, które zrealizowaliśmy w trosce o najwyższe standardy i najlepsze efekty pilotowanych przez NCBR projektów.

Nowelizacja stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. To także realizacja  zobowiązań artykułowanych wielokrotnie przez Kierownictwo MNiSW.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wskazania propozycji zmian w zakresie funkcjonowania NCBR, które pozwoliłyby, jeszcze lepiej niż dotychczas, inwestować publiczne środki we wsparcie dla polskich wynalazców, badaczy, uczonych i przedsiębiorców.

Jest to szczególnie istotne w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 oraz w dobie przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Usprawnione funkcjonowanie NCBR pozwoli w sposób bardziej efektywny wykorzystać środki, które służyć powinny innowacyjności polskiego przemysłu i doskonałości polskiej nauki.

Propozycje prosimy zgłaszać w poniższych kategoriach:

  • Obsługa wnioskodawcy i beneficjenta;
  • Działalność kontrolna realizacji projektów;
  • Proces wyboru projektów;
  • Działanie NCBR jako agencji wykonawczej, w tym rola organów Centrum – Dyrektora oraz Rady NCBR;
  • Planowanie programów strategicznych.

Propozycje prosimy przesyłać mailowo do 11 września 2020 roku na adres: propozycjezmianNCBR@mnisw.gov.pl, w temacie podając nazwę odpowiedniej kategorii.

Przesłane przez Państwa wskazówki zostaną wykorzystane zarówno do bieżącego usprawnienia funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak i będą przyczynkiem do podjęcia prac legislacyjnych. Uprzejmie dziękujemy Państwu za współpracę i zaangażowanie.

Posted in Wiadomości.