Program Wsparcie dla Czasopism Naukowych

W związku z planowanym uruchomieniem konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” informujemy, że nabór wniosków odbędzie się w systemie ZSUN/OSF,  przy czym podczas składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.

Wzór wniosku wymaga między innymi:

  1. podania „imion i nazwisk autorów wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu wraz z tytułami tych artykułów”, ze wskazaniem afiliacji i języka artykułu;
  2. załączenia „czasopism lub kopii czasopism, w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF, o objętości nieprzekraczającej 100 MB, zawierających każdy numer czasopisma wydany w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu”.

Podczas przygotowywania wniosku w systemie ZSUN/OSF system będzie automatycznie pobierał wymienione wyżej dane z systemu POL-index, wykorzystując podany przez redaktora wniosku poprawny numer ISSN czasopisma.

Co ważne, system ZSUN/OSF nie będzie umożliwiał poprawienia lub uzupełnienia danych pobranych z systemu POL-index – dane we wniosku będą miały dokładnie taką treść, jak dane w systemie POL-index. Z tego powodu prosimy o przejrzenie i – w razie potrzeby – poprawienie lub uzupełnienie danych Państwa czasopisma (czasopism) w systemie POL-index, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku.

Uruchomienie naboru wniosków w systemie ZSUN/OSF przewidziane jest na koniec września/początek października 2018 r. Informacje o czasopismach, numerach i artykułach można jednak uzupełniać i dodawać już teraz w systemie POL-index. Aby ułatwić pracę w tym systemie, przygotowany został podręcznik użytkownika, który będzie dostępny na stronach pomocy POL-index od dnia 03.09.2018 r.

W związku z przewidywanym krótkim terminem naboru wniosków (dwa tygodnie), rekomendujemy, aby czasopisma chętne do wzięcia udziału w konkursie już teraz przystąpiły do uzupełniania danych za lata 2016-2017 w systemie POL-index, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku.

Informacji merytorycznych dotyczących konkursu udziela Departament Nauki MNiSW. Wsparcia technicznego dotyczącego pracy w systemach udziela zespół wsparcia użytkownika OPI PIB.

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-wsparcie-dla-czasopism-naukowych.html

Posted in Wiadomości.