Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-sposobu-ustalania-wysokosci-dotacji-i-rozliczania-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-oraz-na-badania-naukowe-lub-prace-rozwojowe-oraz-zadania-z-nimi-zwiazane-sluzace-rozwojowi-mlodych-naukowcow-oraz-uczestnikow-studiow-doktoranckich.html

Posted in Wiadomości.