Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13 do 22 czerwca!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W BOB – 12 CZERWCA!!

Informujemy, że w związku z trudnościami technicznymi związanymi z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) uchwałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r. został przedłużony do dnia 22 czerwca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
    Wysokość  kosztów  pośrednich w Opusie to 40% kosztów  bezpośrednich z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania” – patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1

 

  • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
    Wysokość  kosztów  pośrednich w Preludium  to 20% kosztów  bezpośrednich z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania” – patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1

 

Jednocześnie przypominamy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże dołączenie potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-22-przedluzenie-terminu-skladnia-wnioskow

Dane do wniosków:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. naukowych

dr hab. Maciej Duszczyk

Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
KRS nie dotyczy (należy zaznaczyć okienko z prawej strony)
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? – W zależności od Jednostki. Jednostka otrzymująca BST zaznacza „TAK”, Jednostka nieotrzymująca BSt zaznacza ?NIE”
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PAŃSTWA (przy wnioskach NCN)
3 x TAK
Numer konta dla projektów badawczych z NCN od 15 konkursu włącznie: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA)

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


Posted in Wiadomości.