Raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2019 r. na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową

Poniższy komunikat dotyczy jedynie realizacji inwestycji, którym zostały przyznane środki finansowe w 2019 r. Inwestycje, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

W związku z tym, że nadal trwają prace dostosowawcze systemu POL-on do przepisów nowej ustawy, raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2019 r. na inwestycje związane z działalnością naukową należy pobrać, wypełnić, podpisać przez uprawnione osoby oraz przesłać na adres MNiSW w postaci papierowej.

Termin na złożenie raportu końcowego to 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 lit a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019, poz. 496).

Raporty Podmiotów, które złożą je w postaci papierowej, będą stanowiły podstawę do rozliczenia inwestycji.

Po dostosowaniu funkcjonalności systemu POL-on, Podmioty będą zobowiązane do wprowadzenia danych dotyczących ww. raportów do POL-on. Ta informacja zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Ministra wraz z informacją co do dalszego postępowania.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/raport-koncowy-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-przyznanych-w-2019-r-na-realizacje-inwestycji-zwiazanych-z-dzialalnoscia-naukowa

Posted in Wiadomości.