Raporty z projektów NCN od 24-go konkursu

Szanowni Państwo,

formularze raportów rocznych/końcowych znajdą Państwo w systemie ZSUN/OSF

Należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl, następnie wejść w WYSŁANE, kliknąć w numer przy wniosku – i po kliknięciu w menu po lewej stronie zobaczą Państwo zakładkę RAPORT.
Raport należy wypełnić, a następnie zastosować się do poniższej instrukcji.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku raportu (2 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do Kwestury UW.
Pobrany z systemu OSF raport w formacie PDF (nie skan!) musi podpisać podpisem elektronicznym Kierownik projektu
Patrz:  Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego
Następnie podpisany elektronicznie przez kierownika projektu raport w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań wyłącznie na funkcyjny  adres mailowy bob.raporty@adm.uw.edu.pl

UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami
na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB
!

Raport zostanie podpisany podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez Kwestora wersji papierowej.
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna raportu zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN.
Potwierdzenie wysłania wraz raportem dostaną Państwo mailem zwrotnym.
Proszę pamiętać o wysłaniu raportu w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW !

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO-2017 / 24 / B / HS1 /01234

A MAESTRO
B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA

Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raporty-ncn/roczny/ogolne

 

Opublikowano: 22 Sty 2019 o 11:52

Posted in Wiadomości.