Raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2019 r. na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

Poniższy komunikat dotyczy jedynie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, którym zostały przyznane środki finansowe w 2019 r. SPUBy i SPUB-I, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

Do 31 marca 2020 r., należy złożyć raport za rok 2019 – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019, poz. 496).

W systemie OSF, na dzień 10 lutego 2020 r., przewidywany jest termin wprowadzenia zmian dotyczących składania raportów dla SPUBów i SPUB-I, na realizację których została wydana decyzja w 2019 r. Redaktor wniosku po wejściu na dany wniosek, który otrzymał finansowanie, będzie widział zakładkę „Raport”. Aby wypełnić raport należy pobrać plik raportu (w pliku znajdują się dwa raporty – roczny i końcowy, więc należy wybrać właściwy), uzupełnić go i zapisać w formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany). Taki plik należy załączyć w systemie OSF i wysłać do MNiSW.

Należy także:

  1. wydrukować cały raport, podpisać i wysłać na adres MNiSW ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa,

albo

  1. utworzony plik opatrzyć podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW: /MNISW/SkrytkaESP
    UWAGA: w przypadku podpisywania raportu przez osobę upoważnioną przez kierownika podmiotu, należy dołączyć stosowne upoważnienie. Zwracamy również uwagę, że raport może zostać odesłany do korekty – pracownicy MNiSW będą się wówczas kontaktować z Redaktorem danego raportu.

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-przyznanych-na-2019-r-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-oraz-specjalnej-infrastruktury-informatycznej

Posted in Wiadomości.