Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej

Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej

Informujemy, iż w systemie OSF uruchomiono możliwość składania raportów z wykorzystania środków otrzymanych z  budżetu w ramach finansowania działalności statutowej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 249), do finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że środki otrzymane w 2013 r., niewykorzystane i przeniesione na rok 2014 oraz środki otrzymane w 2014 r. należy rozliczyć na podstawie dotychczasowych formularzy.
Wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016 jednostki naukowe składać będą na podstawie nowych formularzy, które zostaną udostępnione w systemie OSF po wejściu w życie aktów wykonawczych do ustawy o zasadach finansowania nauki.

Projektowany zakres informacji objętych nowymi wnioskami można sprawdzić tutaj i tutaj.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/raporty-z-wykorzystania-srodkow-otrzymanych-w-ramach-finansowania-dzialalnosci-statutowej.html

Posted in Wiadomości.