Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu SONATINA i MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SONATINA. Jego laureatom przekazane zostanie ponad 24 mln zł, dzięki którym polscy naukowcy nie tylko zrealizują swoje badania, ale też odbędą międzynarodowe staże. Opublikowano również nazwiska pierwszych laureatów konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.

SONATINA to konkurs, do którego przystąpić mogą badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy. W pierwszej edycji konkursu zgłoszono 123 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 36. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 24 mln zł.

– SONATINA to nowy konkurs w naszej ofercie, a zarazem następca ministerialnego programu Iuventus Plus. – Tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Dzięki wyraźnemu zwiększaniu budżetu Centrum w ostatnich latach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w pierwszej edycji konkursu udało się osiągnąć wskaźnik sukcesu na poziomie 29%, czyli bardzo blisko uważanych za optymalne 30%.

Przejęty od MNiSW program Iuventus Plus został wkomponowany w istniejącą ofertę Narodowego Centrum Nauki, tak, aby tworzyła ona spójną całość. SONATINA to konkurs dla osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej – rozwijania międzynarodowej współpracy. Po zakończeniu realizacji tego grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie całego zespołu badawczego.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 44 zgłoszenia, z których 6 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości 3,2 mln zł. W tym gronie znalazł się m.in. projekt poświęcony analizie wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski. Poprowadzi go dr Paweł Szczepanik z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który na swoje badania otrzyma 396 tys. zł.

W naukach o życiu zgłoszono 31 propozycji, a do realizacji wybranych zostało 11 z nich z łącznym budżetem w wysokości 9 mln zł. Sfinansowane zostaną na przykład badania nad cyklem replikacyjnym wirusa grypy typu A, które poprowadzi dr Elżbieta Lenartowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Badaczka otrzyma na swoje prace ponad milion złotych.

Najwięcej wniosków, aż 48, złożyli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych. W tej grupie wyróżniono 19 propozycji o łącznym budżecie 11,8 mln zł. Finansowanie trafi m.in. do Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie mgr Arkadiusz Tomczyk poprowadzi projekt „Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie”. Badania otrzymały finansowanie w wysokości 439 tys. zł.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało również pierwsze wyniki konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe konkursu MINIATURA 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r. W pierwszym naborze sfinansowanych zostało osiem projektów, w kwotach od 6 tys. zł do 49 tys. zł.

Listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 1 oraz MINIATURA 1 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Laureaci SONATINY z UW:

HS
dr Marta Alicja Kołodziejska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
dr Emilia Michalina Smagur – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
mgr Joachim Popek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

NZ
dr Łukasz Mateusz Szewczyk – Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Dorota Maria Kubacka – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
dr Marcin Jarosław Ziemniak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

ST
dr Maciej Roman Molas – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
dr Dariusz Bartłomiej Baranowski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Posted in Wiadomości.