Rzetelność badań naukowych

Uprzejmie informujemy wszystkich wnioskodawców i grantobiorców, że w dniu 3 marca 2016 r. uchwałą nr 20/2016 Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania, na podstawie którego każda osoba świadoma zaistnienia oszustw i nadużyć w projektach finansowanych przez Centrum oraz we wnioskach składanych do NCN w ramach ogłaszanych konkursów powinna poinformować o zaistniałej sytuacji pracownika Centrum.

Informacje można kierować bezpośrednio na adres mailowy rzetelnosc.naukowa@ncn.gov.pl lub do dowolnego pracownika NCN na jego służbowy adres mailowy.

Ponadto zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 26/2016 została powołania Komisja ds. Integralności Badań Naukowych w skład której wchodzą: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – przewodnicząca, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek – członek Rady NCN, dr Laura Bandura-Morgan – kierownik ZKA, dr Marcin Liana – koordynator dyscyplin, Jakub Michaluk – radca prawny. Głównym zadaniem Komisji jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach o podejrzenie wystąpienia nierzetelności badań naukowych w projektach, wnioskach lub raportach.

Posted in Wiadomości.