Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej”.

W dniu 04 lutego 2020r. na Wydziale Fizyki w sali 0.03 w godzinach od 10:00 do 13:10 odbędzie się spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej„.

Osoby zainteresowane zapraszamy do rejestracji poprzez formularz oraz zapoznanie się z programem szkolenia.

Poniżej link do formularza rejestracyjnego oraz plan spotkania:

Miejsce wydarzenia: Wydział Fizyku UW, ul. Pasteura 5, Warszawa, Sala: 0.03

Program spotkania:

10.00 – 10.30
Spotkanie władz Uczelni i władz Wydziału z Dyrektorem NAWA – Łukaszem Wojdygą

10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników spotkania

10.30 – 10.45
Otwarcie spotkania
Władze Uniwersytetu Warszawskiego i Władze Wydziału Fizyki
Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

10.45 – 11.30
Programy skierowane do kadry naukowej
Pion Programów dla Naukowców
Polskie Powroty
Program im. Ulama
Program im. Bekkera
Program im. Walczaka
Współpraca i wymiana międzynarodowa
PYTANIA

11.30 – 11.45
Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą
Pion Komunikacji i Promocji, NAWA
Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia

11.45 – 12:15
PRZERWA KAWOWA

12.15 – 13.00
Programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych
Pionu Programów dla Instytucji
Promocja Zagraniczna
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Welcome to Poland
Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich
KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia
PYTANIA

13.00 – 13:10
Zakończenie i podsumowanie

Posted in Wiadomości.