Stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6 – wyniki

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 6 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. 108 wniosków spłynęło do Centrum w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, z czego przyznano 44 stypendia o łącznej wartości 4,3 mln zł. W naukach o życiu badacze złożyli 95 wniosków. Spośród nich wyłoniono 39 najlepszych, które otrzymają wsparcie w wysokości 4,1 mln zł.

Doktorant może odbyć staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym albo w trakcie pobierania stypendium naukowego, albo w ciągu roku po zakończeniu jego wypłacania. Zobowiązuje się również do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.

Laureaci UW:

Lp Imię Nazwisko Nazwa podmiotu
1 mgr Krzysztof Michał Drachal Wydział Nauk Ekonomicznych
2 mgr Anna Dżabagina Wydział Polonistyki
3 mgr Michał Kizling Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
4 mgr Paweł Mateusz Łowicki  Wydział Psychologii
5 mgr Maria Joanna Matuszkiewicz Wydział Filozofii i Socjologii
6 mgr Maciej Jerzy Mętrak Wydział Polonistyki
7 mgr Julia Maria Mikocka Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
8 mgr Michał Jan Miśkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
9 mgr Przemysław Mróz Wydział Fizyki
10 mgr Katarzyna Spurgjasz Wydział Historyczny
11 mgr Marta Strzelecka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
12 mgr Aleksandra Katarzyna Sulkowska  Wydział Biologii
13 mgr Jerzy Jerzy Szafranowski Wydział Historyczny
14 mgr Marek Bohdan Walczak Wydział Fizyki
15 mgr Przemysław Marek Wanat Wydział Fizyki
16 mgr Karol Zbigniew Węgrzycki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
17 mgr Marta Anna Witkowska Wydział Psychologii
18 mgr Monika Maria Woźniak Wydział Filozofii i Socjologii

Gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów konkursu ETIUDA 6 jest dostępna tutaj.

Źródło: https://ncn.gov.pl/node/4104

Posted in Wiadomości.