Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków w ramach programu „DIALOG”

 1. Termin składania wniosków – do 8 kwietnia br. w sekretariacie Biura Obsługi Badań.
 2. Wniosek (wydruk roboczy) z systemu OSF musi zawierać :
  • Informacje ogólne,
  • Opis projektu wraz z uzasadnieniem,
  • Działania,
  • Zespół realizujący projekt.
 1. Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek, wniosek musi być podpisany przez Dziekana/Dyrektora.
 2. W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru, Prorektor ds. naukowych poinformuje o wybraniu 2 wniosków, które zostaną złożone przez Uniwersytet Warszawski.
 3. Do złożenia w Ministerstwie zostaną wybrane 2 wnioski z 2 dziedzin.
 4. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” : Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym”.
Posted in Wiadomości.