Szkolenie „Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji” 16-17 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych”, organizowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pt.:

„Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji”

Szkolenie skierowane jest do pracowników UW: redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, a także do osób, które zamierzają założyć nowe czasopismo naukowe lub reaktywować periodyk, którego wydawanie zostało przerwane.

Szkolenie poprowadzi redaktor Dorota Dziedzic, która kieruje redakcją czasopism naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Szczegółowy opis szkolenia

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artykułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 MEiN i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje istniejących już periodyków dowiedzą się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism punktowanych. Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Członkowie redakcji czasopism dowiedzą się, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać. Co to są bazy bibliometryczne i jakie trzeba spełnić warunki, by aplikować do baz wskazanych przez MNiSW – Scopus i Web of Science.

Specyfika procesu wydawniczego, w którym redakcja czasopisma jest autonomiczna względem wydawnictwa wymaga dokładnego podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy prac. Słuchacze zaznajomią się  z etapami prac i tworzeniem ich harmonogramu. Precyzyjne przypisanie zadań i praca wedle harmonogramu ułatwia współpracę oraz komunikację między redakcjami a wydawcami i pozwoli uniknąć nieporozumień w miejscach, w których kompetencje mogą się  zazębiać.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MEiN i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

 • Program szkolenia

I dzień szkolenia

 1.  Czasopismo naukowe
 2. Specyfika wydawania czasopisma
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  1. wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  2. zakres tematyczny
  3. tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  1. dotacja
  2. subskrypcja płatna
 5. Dystrybucja czasopisma
  1. prenumerata
  2. otwarty dostęp (open access)
  3. czasopisma hybrydowe
 6. Rejestracja czasopisma
 7. Identyfikatory w czasopiśmie
  1. ISSN, e-ISSN
  2. DOI
  3. ORCID
 8. Prawo autorskie (podstawy)
  1. umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek
  2. open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu
  3. domena publiczna
 9. Organizacja czasopisma
  1. Rada Naukowa
  2. Redakcja
  3. Recenzenci
  4. Wydawca
 10. Nowoczesne czasopismo
  1. layout
  2. struktura artykułu
  3. abstrakt
  4. słowa kluczowe
  5. bibliografia czy References

II dzień szkolenia

 1. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 2. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  1. dyscyplina naukowa czasopisma
  2. tytuł a tematyka czasopisma
  3. dostępność tekstów
  4. wymagania wobec recenzentów
  5. wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  6. wymagania wobec Redakcji czasopisma
  7. artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  8. abstrakt
  9. słowa kluczowe
  10. bibliografia załącznikowa – References
 3. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science
  1. adres strony internetowej czasopisma
  2. język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  3. hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  4. konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  5. strona artykułu
  6. format plików z artykułami
  7. inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 4. Sposób aplikowania
  1. Scopus
  2. Web of Science
 5. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  1. pozyskiwanie materiałów
  2. etapy procesu wydawniczego
  3. dystrybucja czasopisma
 6. Promocja czasopisma naukowego

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.06.2021, godz. 9.00-14.00 za pośrednictwem Google Meet.
 Link do spotkania zostanie udostępniony na podany podczas rejestracji adres e-mailowy  w dniu 15.06.2021.

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kampus: rejestracja

W jednej edycji szkolenia może wziąć udział maksymalnie 15 osób. W przypadku dużego zainteresowania zaproponujemy kolejny termin.

Osobą kontaktową w sprawie szkolenia jest p. redaktor Dorota Dziedzic, d.dziedzic@uw.edu.pl.

 

Szczegóły: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/06/szkolenie-czasopismo-naukowe-od-pomyslu-do-publikacji/

Posted in Wiadomości.