Szkolenie „Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020” (POL-on 2.0 i powiązane)

Biuro Obsługi Badań serdecznie zaprasza Pracowników UW na szkolenie pt.: „Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020”. Podczas szkolenia omówione będą m. in. podstawy prawne w przedmiocie ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinach (Ustawa 2.0; akty wykonawcze – rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty i wykazy MNiSW), obowiązki sprawozdawcze raportowane w Systemie POL-on na potrzeby ewaluacji (w szczególności z uwzględnieniem zmian i nowego zakresu danych, sposobów nowego uwierzytelniania i powiązywania kont PBN, POL-on i ORCID).

Termin szkolenia: 5 listopada 2019 (wtorek)
Godz. 10.00-15.00
Miejsce: Pałac Kazimierzowski, Sala im. Brudzińskiego

Szkolenie poprowadzi dr Wojciech Majkowski

PROGRAM

9:30 Rejestracja
10:00 – 12:30 Podstawy prawne (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty, międzynarodowe bazy danych a wykazy czasopism i wydawnictw).

Przygotowanie podmiotu do ewaluacji.

Ogólne wymagania formalne i terminarz sprawozdawczy.

Polska Bibliografia Naukowa 2.0:

  • nowy komponent logowania;
  • nowa funkcjonalność rejestracji konta w PBN poprzez numer ORCID;
  • nowe pola na formularzach dodawania monografii, redakcji; rozdziałów, artykułów i materiałów konferencyjnych;
  • aktualna specyfikacja importu publikacji do PBN w formacie xml oraz schematy xsd i xls.

Zasady uwzględniania osiągnięć naukowych w ewaluacji.

Liczba „N”.

12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Zasady punktacji publikacji naukowych.

Sloty publikacyjne, w tym zasady zmniejszania sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych – przykłady.

Jednostkowy udział (wypełnienie części slotu) autora w publikacji naukowej oraz wartość punktowa udziału jednostkowego – przykłady.

Patenty i prawa ochronne.

Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, w tym projekty B+R, przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz przychody z tytułu świadczonych usług badawczych  na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Liczba miejsc ograniczona!


Posted in Wiadomości.