Terminy rozmów kwalifikacyjnych – konkursy SONATA BIS 8 i MAESTRO 10

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA BIS 8 i MAESTRO 10. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

SONATA BIS 8

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 6-7 lutego 2019 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 4-5 lutego 2019 r.
  • nauki o życiu:  7-8 lutego 2019 r.

MAESTRO 10

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 24-25 stycznia 2019 r.
  • nauki ścisłe i techniczne: 30-31 stycznia 2019 r.
  • nauki o życiu: 24-25 stycznia 2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_10_03_terminy_rozmow_kwalifikacyjnych_sonata_bis_8_maestro_10

Posted in Wiadomości.