Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4

NCN informuje, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4 ogłoszonych 15 czerwca 2019 r., zaplanowano w następujących terminach:

  • MAESTRO 11 – dla wszystkich dziedzin nauk: 29-30 stycznia 2020 r.
  • UWERTURA 4 – dla wszystkich dziedzin nauk: 31 stycznia 2020 r.
  • SONATA BIS 9 – dla wszystkich dziedzin nauk: 3-4 lutego 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z wnioskodawcą, do wyboru w języku polskim lub angielskim w konkursie SONATA BIS oraz wyłącznie w języku angielskim w konkursach UWERTURA i MAESTRO. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-11-terminy-rozmow-maestro11-sonatabis9-uwertura4

Posted in Wiadomości.